Stor oro för konjunkturen

Konjunkturen stod i fokus på VVS Fabrikanternas Råds och Rörgrossistföreningens höstmöte.

Den osäkra ekonomiska utvecklingen debatterades på årets upplaga av VVS Fabrikanternas Råds höstmöte. Representanter från Industrifakta, SINF, Sveriges Byggindustrier och bankerna i form av Nordea gav sin syn på läget och framtiden. En synpunkt var att läget varierar mycket, både mellan olika branscher och olika delar av landet. Beskeden var bitvis motstridiga, till exempel när det gäller industrins investeringsvilja. Medan Torbjörn Isaksson, Nordea, menade att svensk industri visat överraskande stor motståndskraft mot konjunkturen, sade Magnus Johansson från Industrifakta att industrin nu väntas hålla i pengarna och bara göra investeringar som har direkt bäring på produktiviteten. Från publiken hördes ett önskemål om mer pengar i systemet.
- Det finns pengar, men alla är så oroliga att de sitter på pengarna och till och med accepterar negativ ränta, sade Torbjörn Isaksson, Nordea, och med det fick frågeställaren låta sig nöja.
Oron består och osäkerheten är stor. Så kunde konjunkturdebatten summeras även i år.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 12/2012 sidan 14

 

Annons