Stöd för grönt byggande i Europa

Annons

Det finns olika stödsystem för att bygga energisnålt och miljöanpassat runt om i Europa. EuroAce har kartlagt dem och redovisar i ett s.k. Working Paper.

Det innebär att det inte finns någon analys men eftersom man ändå ger en sorts klassificering av hur stöden är utformade i olika länder så kan den som vill använda materialet för egna analyser.

Eftersom det också finns länkar till de olika ländernas källor så kan man också gå vidare. Möjligen fordrar det språkkunskaper utöver de vanliga för att kolla allt.

Annons