Stockholms tandpalats får nytt bett

Annons
FILM + REPORTAGE

Modern teknik och fler patienter än tidigare. Allt ska rymmas i ett åttioårigt, kulturmärkt hus. Utmaningarna är många när tandvårdsbyggnaden Eastmaninstitutet i Stockholm byggs om.

Trångt, kulturmärkt och nya tekniska funktioner.

Så kan ombyggnaden av det kulturmärkta Eastmaninstitutet i centrala Stockholm beskrivas i korthet. Eastmaninstitutet, där många generationer stockholmsbarn fått sina tänder lagade och reglerade, stod klart 1936 efter en förlaga från Rochester, USA.

Så här 80 år senare renoveras det svenska huset, som har en hög- och en lågdel ihop byggda till en T-form, och en area på cirka 7 500 kvadratmeter. Ombyggnaden ska leda till att huset motsvarar moderna krav på bland annat inneklimat, samtidigt som vissa delar av husets interiör behållits intakt, som trapphus och den ursprungliga glashiss som finns i fastighetens högdel.

Sedan 1936 har huset genomgått en större ombyggnad, 1975.

I den ombyggnad som nu pågår och som ska vara klar för invigning 25 april nästa år – exakt 80 år efter att Eastmaninstitutet invigdes – har flera nya funktioner tillkommit. Dit hör exempelvis kyla för tilluft och tilluftsbafflar, sprinkler och evakuering av lustgas. Detta utöver de befintliga systemen: ventilation, medicinska gaser, värme, vakuum och en fontänanläggning, som alla byts ut i hela sin omfattning.

I samband med ombyggnaden ersätts ventilationsaggregaten från 1970-talet med FTX-aggregat, två för varje huskropp. I högdelen är aggregaten placerade på vinden och i lågdelen i ett tidigare outgrävt utrymme. Under högdelen, även där i ett outgrävt utrymme, placeras en ny tryckstegringspump för inkommande kallvatten samt en sprinklercentral. Utrymmen som har varit avsedda för arkiv kommer i framtiden att användas för ställverk, kopplingsrum för tele-data och avbrottsfri kraft, UPS. Undercentral och kompressorcentral behåller sina ursprungliga lägen. På taket monteras en kylmedelskylare som hjälper till att driva den kylmaskin som finns i undercentralen. Avluft och uteluft hämtas respektive lämnas via takhuvar på vindsplanet. För aggregaten i källarplanet har nya schakt skapats genom huset till entresolplanet där uteluft hämtas via galler i befintliga fönsterkarmar mot Vasaparken, medan avluften släpps ut mot Eastmanvägen.

Efter ombyggnaden kommer all vvs-utrustning matas från underliggande plan med förbehåll för cirka 15 tandläkarstolar där installationer har spårats in i golvet. Tanken har varit att alla avstängningar ska finnas inom respektive vårdplan för att underlätta service och att alla installationer ska vara lättåtkomliga. Där har det funnits stora utmaningar i huset då antalet behandlingsstolar nästan har fördubblats, från drygt 35 till knappt 70 stycken, samtidigt som byggnaden har utrustats med ytterligare system och högre krav på luftväxling och bättre klimat.

 

Text Mark Kretz, publicerad i Energi & Miljö nr 10/2015 sidan 26-30.

 

Detta är en kortad version av ett längre reportage. Hela reportaget kan du läsa i pappersutgåvan av Energi & Miljö eller genom att logga in här (inloggning för medlemmar i EMTF och prenumeranter på Energi & Miljö).

Fakta

FAKTA:

Byggherre:  Locum

Byggentreprenör: MVB

VS-entreprenör: Samsons Rör

VVS-konsult: Incoord

SÖ-konsult: Incoord

Sprinklerkonsul:  Incoord (via Brandgruppen)

Arkitekt:  Nyréns

 

Annons