”Standarden ska vara ett verktyg för fastighetsägaren”

5 frågor om en ny ISO-standard för filter till Thomas Carlsson, forskningschef på filtertillverkaren Vokes Air i Svenljunga och svensk representant i ISO-standardkommittén ISO TC 142/WG03. I kommittén ingår representanter från 12 länder.

Varifrån kommer idén att göra en internationell standard för luftfilter, bara något år efter att det kommit en europeisk standard, EN 779:2012?
- Det pågick ett arbete för att ta fram en internationell standard till för några år sedan, som tyvärr kollapsade på grund av för stora meningsskiljaktigheter mellan deltagarna. Nu har vi dock tagit ett nytt initiativ till att ta fram en ISO-standard. Den utgår från att filtret klassas efter sin förmåga att avskilja PM-halter (partikelstorlek 10 µm-0,3 µm). Den nuvarande standarden klassar enbart på partikelstorlek 0,4 µm.

Vad är poängen med en internationell standard?
Testar vi i Sverige är den auktoriserad i USA, Australien och andra länder. Den kommande standarden ska ge ett verktyg för att fastighetsägaren själv ska kunna bedöma vilken filterklass som behövs och ger en koppling till utomhusmätning av partiklar (PM-halter), vilket inte EN 779 gör.

Vilken är den stora diskussionspunkten?
- Egentligen finns ingen större diskussionspunkt, alla är positiva till den kommande standarden. Först läggs ett program i gruppen, sedan dras det i de nationella grupperna som remiss. Nu har det kommit ett kommittéförslag som är ute för omröstning i mars. Sedan kommer ett slutligt förslag som länderna har möjlighet att säga nej eller ja. Efter det ska den översättas till respektive språk.

Var träffas ni vid mötena?
Vi har träffats tre, fyra gånger hittills, i både USA, Brasilien och Kina. Däremot kommer något möte inte att hållas i Svenljunga.

När ska ni vara klara?
- Tidigast om två år. Tanken är att den ska ersätta EN 779- och Ashrae-standarderna för luftfilter.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2/2013 sidan 14

 

Annons