SRE klimateffektiviserar holländska växthus

Annons

Svensk Rökgasenergi, SRE, och dess holländska partner HoSt B.V. har under vintern driftsatt ett samarbetsprojekt där man med teknik från bland annat SRE lägger om uppvärmningen av en 8 ha stor paprikaodling i växthus i Beetgum, Nederländerna.

Anläggningen som tidigare drivits med naturgas får nu biobränsleeldad uppvärmning med rökgasrening och kondensering från SRE.

SRE:s system Renergi med kondensor och vått elfilter innebär inte bara en energieffektivisering med 25-30 procent. Helt nytt är att SREs rening av rökgaserna, tillsammans med ett par andra delar i projektet, möjliggör att den CO2 som uppkommer direkt kan återvinnas och föras in i växthuset för att där tas upp av växternas fotosyntes.

Projektet har väckt stor uppmärksamhet i Nederländerna och med hjälp av bl.a. den holländska myndigheten för hållbar utveckling och innovation, SenterNovem, genomförs ett stort seminarium där tekniken presenteras för den holländska växthusnäringen i Beetgum med cirka 500 förväntade deltagare.

- När ett växthus går över till uppvärmning med biobränsle så kan vi höja effekten på en anläggning med 25-30 procent. Det betyder att man kan dra ner väsentligt på mängden bränsle man behöver. Men vi renar också gaserna så att man kan ta vara på en del av koldioxidutsläppen på plats och leda ren koldioxid in i växthuset som sedan tas upp av växterna. En väsentligt mer klimatsmart lösning vad man använder idag för att få växterna att växa snabbare, säger Per Egeberg, vd SRE.

Mark Kretz

Annons