Sprit kan vara farligt i stora mängder

Annons

Ett fenomen som väl inte precis är okänt så länge vi talar om individers förhållande till produkten. Förhoppningarna är stora att etanol skall vara bra åtminstone i bilen, men varningsröster höjs av och till.

Vissa varningar sägs emellertid komma från intressen som inte är helt oegennyttiga.

Ganska länge har diskuterats relationen till jordbruket och matproduktionen. Nu tillkommer frågan om vilken sorts mark som utnyttjas vid etanolproduktionen och vad som händer när man förändrar dess nyttjande.

Worldwatch Institute drar emellertid slutsatsen att de nya studierna accentuerar behovet att gå snabbt till andra generationens produktion baserad på cellulosa-råvara och lämna den första generations produkt som vi förser oss med idag, d.v.s. den som baseras på utnyttjande av spannmålsprodukter.

MHF borde kanske ta itu med fordonen också och inte bara dess förare. Eller kan man koppla alkolåset till tanklocket?

Annons