Solpriser till celler och värmare

Annons

Solceller och solfångare prisades vid Energitinget. Karin Adalberth vann i solfångarkategorin, medan Sege Park tog hem solcellspriset.

skane-solar-award-arts-solcellsanlaggning-foto-drago-prvulovic-malmo-bild-63_webb.jpgUtdelning av priset i kategorin Årets Solcellsanläggning. Glenn Torsténi på Energikonsulterna Sverige AB tillsammans med kollegan Jonas Bengtsson mottar priset för den byggnadsintegrerade solcellsanläggningen på Sege Park. Till höger prisutdelare Bengt Ekenstierna, från sponsorn E.ON ES och till vänster Anna Cornander från Solar Region Skåne.  Foto: Drago Prvulovic/Malmö Bild

För andra året i rad delades Skåne Solar Award ut. Priset delas ut av Solar Region Skåne samt Sveriges Arkitekter. Till årets solfångaranläggning hade Karin Adalberths hus Villa Åkarp.

Juryns motivering löd: - Det är inte enbart integrationen av miljöprestandan som lyckats i detta fall, utan även kombinationen av estetik och energi. Detta visar att det inte behöver finnas någon motsättning mellan hållbarhet och god arkitektur. Att projektet uppmärksammats i många mediala sammanhang har även medfört att Skåne satts på kartan vilket ett stort plus för en region som har tydliga klimat- och energimål. Att projektet från start var planerat att uppnå en mycket god miljöprestanda var i detta fall självklart, att det sedan kom att bli en av Sveriges få plusenergihus är något som är värt att uppmärksammas. Till årets solcellsanläggning valdes den byggnadsintegrerade solcellsanläggningen på Sege Park i Malmö. Där har stadens serviceförvaltning byggt Sveriges största takintegrerade solcellsanläggning. Motiveringen till att projektet fick pris var att man valt att integrera panelerna i ombyggnaden av taket så att dessa ersatt de vanliga takteglen, vilket ses som ett exempel på innovativt tänkande och värt att uppmärksammas. - På detta sätt har även en rimlig ekonomi uppnåtts vid sidan om de stora miljövinsterna. Ur estetisk synvinkel skall det också framhållas den goda tillpassningen av panelerna till de befintliga byggnadernas inte helt enkla takform, skriver juryn i sin motivering. Av Mark Kretz Energi & Miljö nr 8/2010 sid 54

Annons