Solnakontor första guldklassade byggnaden

Annons

Det blev guld för den första byggnad som miljöklassats enligt det system som utvecklades inom Byggabodialogen.

afhusetfotoil-1webb.jpg

ÅF:s nya huvudkontor i Solna utanför Stockholm är den första byggnad som blivit guldklassad enligt Miljöklassad byggnad. Foto: Ingar Lindholm

Det kontor som Skanska byggt i Solna, Hagaporten 3, och där ÅF är hyresgäst, har utsetts till det första kontoret klassat enligt miljöklassningssystemet Miljöklassad Byggnad, utvecklat för svenska förhållanden inom Byggabodialogen. Miljöklassningssystemet fortlever i egen form, även sedan Byggabodialogen lades ner förra året, genom ”Intresseförening Miljöklassad byggnad”. Miljöklassningssystemet har provats på ett antal byggnader, men Hagaporten 3 är den första som nått den högsta (guld) av de tre klasserna mellan vilka fastighetsägaren/byggherren kan välja.

För att klassa fastigheten kontrolleras värdena för områdena energi, innemiljö (ljud, ljus, termiskt klimat, fukt samt risk för legionella) och kemiska ämnen.

Hagaporten 3 har tidigare fått pris för sin miljöprofil, bland annat från Solna stad.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö 5/2010

Annons