Solel bra för elnätet

Annons

Satsa på solel, och förbättra ekonomin för de som vill skaffa solpaneler. De slutsatserna dras i en ny doktorsavhandling.

Det svenska lågspänningsnätet skulle påverkas i huvudsak positivt av en måttlig utbyggnad av lokal solel, eftersom förlusterna minskar. Det i sin tur visar att nollenergihus bör kunna byggas i Sverige utan större problem. Slutsatserna dras i en ny avhandling från Uppsala universitet. Doktoranden Joakim Widén vid institutionen för teknikvetenskaper har studerat möjligheter för svenska elkonsumenter, till exempel småhusägare, att installera solcellssystem.

Det är däremot inte ekonomiskt lönsamt i dag att producera egen el. För att ändra på det kommer så kallad nettodebitering att spela en avgörande roll, enligt avhandlingen.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 12/2010 sid 12
 

Annons