Solceller ger el på uppsalafasad

Annons

 Kommunala Uppsalahem ska bygga ett bågformat flerbostadshus i centrala Uppsala, där större delen av söderfasaden (700 kvadratmeter) ska bestå av fasadintegrerade solceller.

Solenergi. Solcellsanläggningen är planerad att få en toppeffekt på 86 kW. Tanken på solceller var aktuell redan när resecentrum byggdes i centrala Uppsala, berättar Lars Gunnar Sjöö, byggchef hos Uppsalahem.
- Nu blev det ju inte så. När vi fick byggrätten på den nu aktuella tomten och anlitade samma arkitekt som för resecentrum, Mats Egelius på White Arkitekter, samtidigt som både form och väderstreck var optimala, beslutade vi oss för att pröva med så mycket solceller som möjligt.

Sex miljoner dyrare
Solcellsprojektet kommer att bedrivas i samarbete med Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet, där det bedrivs avancerad solcellsforskning. Enligt Lars Gunnar Sjöö kommer solcellssatsningen att höja byggkostnaden med omkring sex miljoner kronor. Å andra sidan minskar kostnaden med cirka 1,2 miljoner för avgående fasadbeklädnad. Några bidrag räknar man inte med att få. Med nuvarande elpriser skulle det ta 30 till 35 år för solcellsanläggningen att betala sig.

Vill lära sig tekniken
Elpriset måste öka med tre gånger per kilowattimmen för att man ska ner i normala återbetalningstider. Projektet ska dock ses ur ett helt annat perspektiv, menar Lars Gunnar Sjöö.
- Någon gång måste vi ju börja med den här tekniken och för oss har projektet ett flertal fördelar, bland annat ur varumärkesperspektiv och genom att vi lär oss tekniken. Vi tror också att projektet kan leda till att man vänder sig till oss för att veta mer om användarnas synpunkter på solceller.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 9/2011 sid 12

Annons