Snart kan energiklassning standardiseras

Annons

Nu är standarden för energiklassning av byggnader, framtagen av SIS, snart i mål. Standarden väntar på språkgranskning innan den publiceras officiellt.

Efter två års arbete är nu standararbetet för at ta fram en ny energiklassning av byggnader klar. Arbetet har genomförts i arbetsgruppen Energiklassning av hus inom SIS, Swedish Standards Institute (TK 189). Standardtexten accepterades av den tekniska kommittén i mitten av oktober. I slutet av året ska SIS-nämnden göra den slutliga översynen av standarden, denna gång ur språklig synvinkel, innan den publiceras officiellt.

Ordföranden Åsa Wahlström, CIT Energy Management, hoppas att Boverket ska implementera standarden i sitt byggregelverk. Arbetet har grundats på EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.
Standarden, SS-EN 24300, består av två delar: Effektklassning av värmebehov, SS-EN 24300-1 och Klassning av energianvändning SS-EN 24300-2.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 10/10 sid 15

Annons