SMHI ändrar graddagsperiod

Annons
GRADDAGAR

SMHI byter vid årsskiftet 2014–2015 normalårsperiod för produkterna SMHI Graddagar och SMHI Energi-Index. Den nya normalårsperioden är 1981–2010 för både graddagar och Energi-Index-produkterna (tidigare 1971-2000).

Några av huvudskälen till bytet är att den nya perioden bättre speglar klimatet och att man får en enhetlig normalårsperiod för både graddagar och Energi-Index. I samband med förändringen ska graddagarna och Energi-Index ha samma graddagsorter.

I samband med förändringarna tas också de så kallade eldningsgränserna bort, som funnits sedan graddagssystemet togs fram. SMHI Graddagar har hittills beräknats med så kallade eldningsgränser under april till oktober. När graddagsmetoden och definitionen togs fram från början var dygnsvärden inte aktuella utan enbart månads- och årssummor. Eldningsgränserna var ett grovt sätt att ta hänsyn till att man kunde tillgodogöra sig solstrålning under sommarhalvåret. SMHI menar att eldningsgränser fungerar dåligt när man använder dygnsvärden av graddagar och att de inte alls beskriver inflytandet av solstrålning på dygnsnivå.

Mark Kretz, Energi & Miljö december 2014

 

 

Annons