Smart takhus tillför energi

Annons

Sätt ett extra hus på taket och spara energi. Det är i stora drag idén kring det nya energihus som utvecklats i Danmark. Just nu visas huset i franska La Rochelle.

larochelle-0451-final.jpg

Huset har tjocka väggar av laminerat trä och sätts ihop av 12 meter långa sektioner.

Den karaktäristiska profilen på huset är utvecklad för att på bästa sätt ta tillvara solenergin som strålar in mot taket och fasaden och omsätta den i el, värme och varmvatten för de boende. Energihuset, som fått namnet Balanced Building, är så energieffektivt att det under större delen av året blir ett plushus som kan leverera överskott.
- När vi började med utvecklingen fanns det de som sa att ”det är inte möjligt att göra ett sådant hus”. Men nu har vi visat att det är det visst! Det här huset uppfyller med råge de nya skärpta energikrav för byggnader som börjar gälla 2015 i Danmark, säger John Sommer, sektionsdirektör hos företaget MT Höjgaard som byggt huset.

Hus på turné
Som en modernt designad villa ser det ut – energihuset som står på kajen i La Rochelles hamn. Fram till i maj visas det 160 kvadratmeter stora huset i den franska kuststaden innan det monteras ner och flyttas till en ny plats. Tidigare har Balanced Building visats på utställningen under klimatkonferensen COP15 i Köpenhamn. Det är också i Danmark som den nya energieffektiva byggnaden utvecklats.
Huset kan placeras nästan var som helst - både på marken och på taket till redan existerande byggnader. Störst energinytta gör det dock om det sätts ovanpå ett annat hus. Då kan överskottsvärme och el från energihuset tas tillvara i det underliggande huset.
- Huset är lätt – det väger 100 kilo per kvadratmeter, vilket är nära snölasten i Danmark – så den underliggande byggnaden behöver inte förstärkas. Det enda man behöver tänka på är att sätta fast energihuset ordentligt så att det inte blåser iväg, säger John Sommer.
Det nya huskonceptet har tagits fram i ett samarbete mellan MT Höjgaard, fönstertillverkaren Velux, Rubow arkitekter och ingenjörsfirman Cenergia. Konstruktionen kan vid första anblicken se enkel ut, men varje detalj är noggrant genomtänkt. Vinklarna på husets fasad och tak är väl avvägda så att solinstrålningen blir maximal.

larochelle-0835-final.jpg

 Vinklarna på husets tak och fasad är viktiga för att maximera solinstrålningen.

Automatiska rullgardiner
Dessutom har fönstren kompletterats med rullgardiner på insidan och utsidan, som beroende på mängden sol kan rullas automatiskt upp eller ner. Om det är för varmt rullas gardiner ner på utsidan och om det är kallt inne rullas gardiner ner på insidan.
- Förr var det vanligt att energisnåla byggnader hade ett mindre antal fönster än andra hus, men så är det inte här. Tvärtom är det mycket fönster, vilket gör att huset har tre gånger så stort infall av dagsljus jämfört med vad som krävs enligt reglerna, säger John Sommer.
Takfönstren används också för reglering av den naturliga ventilationen på sommaren. Under vinterhalvåret regleras innetemperaturen av en mekanisk ventilationsanläggning med värmeåtervinning. Huset, som monteras ihop av sektioner om 12 meter styck, är också väl isolerat med tjocka väggar av laminerat trä.
På taket finns både solpaneler för värme och solceller för elproduktion. Det gör huset i stort sett självförsörjande på värme, varmvatten och el, och under vissa perioder av året kan det leverera ett överskott. El, värme och vatten till och från det underliggande huset förs genom kanaler i väggarna.

Oro för skymd sol
Frågan är förstås om ett så specialdesignat hus blir dyrt?
- Nej, det kostar inte mer än ett vanligt hus. Vårt budgetmål var att ligga under den genomsnittliga konstruktionskostnaden för nybyggda hus i Köpenhamn, som är 18 000 danska kronor per kvadratmeter. Vår byggkostad för energihuset blev 12 till 13 000 kronor.
- Att bygga ett sådant här hus på taket till en äldre byggnad kan också hjälpa fastighetsägaren att på ett enkelt sätt uppfylla de kommande energikraven.
John Sommer poängterar att utvecklarna varit noga med att komforten på energihuset ska vara minst lika hög som för vanliga moderna hus. De negativa kommentarerna om huset är inte så många.
- Det handlar mest om oro för att det ska bli för befolkningstätt om man bygger mer hus ovanpå andra hus, och att takhuset kan skymma solen för omgivningen. Men det här huset är ju inte särskilt högt.

Text: Marie Granmar
Foto: Torben Eskerod

Annons

Kommentarer

I första månaden 2012 en solig dag här i Bjurlöv kommun under en kafferast inne uppmärksammar jag detta byggprojekt.
Då vi i Göteborg nyligen deltagit med en monter på
Klippanområdet/ Röda Sten med ett energisnålt fristående soprum så kändes det rätt att leta efter fler spännande uppslag.

Vi är i detta fall projektgruppen "Alla Tiders
Boende" vari bl.a. ingår två erfarna arkitekter och ett vittförgrenat miljönätverk knutet till detta.
Arikeln och bilden ger inspiration och öppnar dörren till nya satsningar. Tack för detta.
Med bästa energiska hälsningar / Kjell Mott(energisakkunnig)

Tack Kjell, vi försöker fortsätta att bevaka intressanta projekt!
Vänliga hälsningar
Ingar Lindholm
Energi & Miljö