Slösigt i duschen

En stor del av varmvattnet som går åt vid en dusch tappas helt i onödan, enligt amerikansk forskning.

Två minuter, minst. Så mycket slösar en duschare bort i snitt på att vänta på att vattnet ska få rätt temperatur. Det har Jim Lutz, Lawrence Berkeley National Laboratory, tagit reda på genom att studera flöde och temperatur vid fem duschtillfällen. Problem med överföring av mätdata gjorde att underlaget blev så litet. Om energiförlusterna mellan varmvattenberedaren och duschmunstycket räknades in visade det sig att mellan 25 och 70 procent av den totala tillförda energin gick till spillo.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 3/12 sid 76

Annons