Skolor i Lund ska få bättre ljus

 Forskarsamhället i Lund vill satsa på bättre ljus i Lunds skolor tillsammans med kommunen.

Forskare i Lund har bjudit in kommunen till samarbete, och hoppas nu att deras belysningskunskaper ska komma till nytta i skolorna. Till att börja med ska forskarna studera effekterna av olika sorters belysning. Sedan ska resultaten förhoppningsvis ge piggare elever som får lättare att lära.

Torbjörn Laike, docent, berättar om att han själv undersök belysningens påverkan på skolbarn i Storbritannien. Frågan som ställdes då var om det är bäst att rikta mycket ljus på en arbetsyta eller att ha en ljus omgivning.  Det visade sig att det faktiskt är bättre att inte fokusera ljuset på arbetsytan. Skolelevernas resultat blev bättre när 75 procent av ljuset riktades mot omgivningen och bara 25 procent på arbetsytan, jämfört med när 45 procent av ljuset riktades mot arbetsytan.

- Vi hoppas nu kunna förbättra lärandemiljön med hjälp av belysning, berättar  Torbjörn Laike.

Av Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 1/2012 sid 9
 

Annons