Skatte-batt

Annons

Eller vad skulle man kalla ett styrmedel som är så konstruerat att vissa belönas om de gör rätt och andra bestraffas om de gör fel och de båda i greppen balanseras mot varandra. Fenomenet kallas fee-bate (en ordlek med engelskans fee och rebate) och kommer upp i debatten då och då. Frankrike inför det nu för bilar. På så sätt kan konsumenterna genom sina val visa vad balanserat betyder. Understödda av ett “fee-bate" system som det franska.

Skatte-batt

Bild skannad från Le Nouvel Observateur

Annons