Skärpta energikrav väntar flerbostadshus och lokaler

Annons
BYGGREGLER

En generell skärpning på 10 procent för flerbostadshus och lokaler, men inte för småhus. Så kan Boverkets förslag till nya energikrav sammanfattas.

Energikraven i byggreglerna ses över och redan 1 januari 2015 ska de reviderade kraven träda i kraft. Samtidigt pågår arbetet med att ta fram en svensk definition för nära-noll-energihus, ett arbete som är betydligt mer djupgående än den aktuella BBR-revisionen.

Boverket har nu presenterat sitt förslag till 2015 års energikrav. Bland nyheterna finns en fjärde klimatzon och att bostadshusen delas upp i två kategorier: småhus och flerbostadshus.

- För småhus blir det ingen generell skärpning, men däremot en tioprocentig skärpning i zon fyra, säger Sofia Lindén, projektledare på Boverket.

Zon fyra kommer att omfatta vad Boverket kallar ”de sydliga kustlänen”, det vill säga kusten från Göteborg och söderut. På ostkusten dras gränsen norr om Kalmar.

energikrav

- Det är intressant att få med tillväxtområdena Malmö och Göteborg, säger Sofia Lindén.

Boverket fick i uppdrag av regeringen att skärpa energikraven och har därför letat efter sådana möjligheter. Att sänka 10 procent på lokaler och flerbostadshus visade sig försvarbart, värre är det med småhusen. Lönsamhetsberäkningarna visade på minus både fastighetsekonomiskt och samhällsekonomiskt.

Remisstiden är i skrivande stund inte fastlagd, men ska preliminärt infalla under sommaren. Förslaget ska sedan presenteras för EU under tidig höst och träda i kraft 1 januari. Boverket har vänt sig till regeringen för att få ytterligare två månader på sig.

Ingar Lindholm

 

 

Annons