Skärpt potentialutjämning i badrum

Annons

Från den 1 april 2010 gäller nya skärpta EU-regler för potential-utjämning i badrum. De nya reglerna införs för att få enhetliga regler inom EU.

istock_000007502263xsmall.jpg

Vattenledningar kan vara en källa till främmande spänningar i badrum. Foto: Istockphoto

Potentialutjämning görs redan i dag men nu tillkommer lokal skyddsutjämning i badrum. Vad innebär de nya reglerna i praktiken? - Om man för in främmande spänningar via vattenledning eller via bredband och annat ska man göra en potentialutjämning för att hålla nere spänningsskillnaderna i byggnaden. Det får inte bli en högre spänningsskillnad än 50 volt, säger Göran Olsson, elinspektör på Elsäkerhetsverket och tillägger: - Det är inte säkert att man behöver göra det. Det finns en formel man kan använda för att kontrollera om det behövs kompletterande skyddsutjämning. Men man måste mäta och räkna på det för att se om man klarar de här reglerna. Det ska en behörig elektriker kunna göra.

Många andra länder verkar ha haft de här reglerna sedan tidigare. Varför införs de i Sverige först nu? - Det är för att hindra olyckor och är en samreglering med Europa i övrigt. Här i Sverige har vi väl tidigare inte sett det här problemet som någon större risk, säger Göran Olsson. De nya reglerna för bland annat potentialutjämning SS 436 40 00, utgåva 2 finns att beställa på www.sis.se.

Lars Eriksson E&M 2/2010

Annons