Skanska satsar på energieffektiva fastigheter

Annons

-nya projekt certifieras enligt GreenBuilding. Skanska tar nu nästa steg i arbetet med att minska energianvändningen och klimatpåverkan i de fastigheter som utvecklas i egen regi.

Skanska går med som partner i EU-projektet GreenBuilding och i dagarna har Skanska fått sitt första fastighetsutvecklingsprojekt godkänt som så kallad GreenBuilding.

Ambitionen är att ytterligare ett flertal nya fastighetsprojekt som Skanska utvecklar i Sverige ska bli godkända som GreenBuildings. För att nå denna status måste en byggnad ha minst 25 procent lägre energianvändning än de svenska normerna för en nybyggd fastighet av samma typ.

-Vårt mål är att 2010 ska snittet för alla våra nyutvecklade fastigheter ligga minst 25 procent under gällande regler för energianvändning, vilket motsvarar kraven enligt GreenBuilding, säger Hans Wallström, miljöchef på Skanska Kommersiell Utveckling Norden.

Det är projektet Hagaporten III vid Haga Norra i Solna som nu har godkänts som GreenBuilding. Det är ett av Stockholms största kontorsbyggen med 28.000 kvm kontorsytor som kommer att inrymma teknikkonsulten ÅF:s nya huvudkontor och även nya lokaler för Dell. Därmed blir Hagaporten III också den första byggnaden i Sverige som godkänts enligt de nya, hårdare byggreglerna. Enligt de tidigare reglerna har bland annat Pfizers svenska huvudkontor i Sollentuna, med Skanska som byggentreprenör, godkänts som GreenBuilding.

- Det är mycket positivt att Skanska går in som partner i GreenBuilding. Att en så viktig aktör gör denna satsning kan också påverka hela branschen att satsa mer på att minska energianvändningen, säger Bengt Wånggren, utvecklingschef på branschorganisationen Fastighetsägarna som är nationell representant i Sverige för EU:s GreenBuilding-projekt.

Källa: Skanska

Annons