Sjukhus får vindkraft på taket

Annons

Om ett par månader står det sannolikt två vertikala vindkraftverk på Södersjukhusets tak i Stockholm. Det handlar dels om tester av vindkraft i stadsmiljön, dels om klimatkompensation.

- Vindkraftverken minskar behovet av inköpt el vilket innebär minskade utsläpp och därmed också klimatkompensation, säger Mikael Nutsos från Locum, Stockholms Läns Landstings lokalförvaltning, som leder vindkraftprojektet. De två vertikala vindkraftverken får båda en höjd på 8,4 meter men är av olika typ för att jämförelser ska kunna göras. Det ena, från Eurotech, får en diameter på fyra meter, det andra, från Helix, en diameter på cirka 1,5 meter. Båda ska ha en generator på 6 kW och beräknas få en årlig elproduktion på 20 000 till 30 000 kWh beroende på olika vindomfång. Den el som produceras ska användas till drift av fläktar. Tanken är att olika typer av vindkraftverk ska kunna testas på sjukhustaket.

Vindkraft i urban miljö anses svårt och vindkraftverk på tak har visat sig kunna skapa störande stomljud. Är det verkligen en klok satsning? - Taket på Södersjukhuset ligger högt,  92 meter över havet, och det blåser tillräckligt bra där enligt de mätningar jag har gjort. Jag känner till att det på andra håll har varit problem med stomljud men jag är övertygad om att vi kan klara förankringen på ett bra sätt som inte ger stomljud, säger Mikael Nutsos. De två vindkraftverken skulle egentligen redan ha varit på plats men andra byggprojekt på sjukhuset har medfört förseningar på ett par månader. Bygglovet är i princip klart och det finns en budget på 1,7 miljoner kronor för projektet. a03-fasad-mot-soder-del2_webb.jpg Två vindkraftverk av olika fabrikat ska placeras på taket till Södersjukhuset i Stockholm. Lokalförvaltningen hoppas på en årlig elproduktion på mellan 20 000 och 30 000 kWh. Illustration: Locum

Av Lars Eriksson, Energi & Miljö 5/2010 sidan 9

Annons