Simulering: Datorvärme effektivare än sjövatten

Annons
ENERGI

En simulering gjord av energibolaget Fortum visar att spillvärmeåtervinning från datorhallar kan minska både elanvändning och fjärrvärmekostnader rejält.

I simuleringen jämförde Fortum en typisk anläggning för fjärrvärme med sjövattenvärmepump och en anläggning med spillvärmeåtervinning från en datorhall.

varmeverkVärmepumparna i Värtan i Stockholm hämtar energi från ytvattnet. Foto: Ingar Lindholm

Resultatet visar bland annat att kylkapaciteten hos värmepumparna ökar när spillvärme från datorhallen används. Verkningsgraden för värmen blir också högre – COP 5,1 i stället för 3,1. Dessutom behövs bara hälften så många maskiner.

- Det vi ser är en enorm ökning i verkningsgrad för samma insats av primärenergi. Varje maskin får även större kapacitet på den kalla sidan, vilket ger bättre utdelning per investerad krona, säger Mattias Ganslandt, affärsutvecklingschef hos Fortum Värme och chef för forskningscentret Celec.

Fortum har värmepumpar med sammanlagd värmeeffekt om 500 megawatt i Stockholm i dag. De tar tillvara energi från sjövatten, avloppsvatten och returvatten från fjärrkyla. Enligt simuleringen minskar ett system med datorspillvärme elanvändningen med 40 procent jämfört med motsvarande system med sjövattenvärmepumpar.

- Datorhallarna blir fler och fler och stora städer i Skandinavien har väldigt bra förutsättningar att ta tillvara spillvärmen, säger Mattias Ganslandt.

I simuleringen antogs att lufttemperaturen in i datorskåpen höll 25 °C (Ashraes standard är 27 °C). Köldbärarens temperatur till kylbatterierna i hallen var 20 °C in och 30 °C ut. I sjövattenpumpen var temperaturen in från sjön 5 °C och 1 °C ut. Under sommaren blir skillnaden i verkningsgrad mindre, då sjövattnet är varmare.

Jan-Erik Nowacki, expert hos Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen, visar i en överslagsberäkning att Fortums slutsatser är fullt rimliga. COP för värmepumpar med datorspillvärme kan till och med bli högre än 5,1.

- Men man får inte glömma att det fortfarande finns mycket sjö- och avloppsvattenenergi jämfört med datorhallsenergi. Effekten från samtliga datorhallar är för låg och frågan är hur mycket den kan öka när datorerna blir mer energieffektiva, säger Jan-Erik Nowacki.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 4 2015 sidan 10

Annons