Serverhallen kräver BIM i fyra dimensioner

Erik Nerell, chef för NCC:s nya division för byggen av datorhallar, berättar att 4D-BIM, alltså med tidsplanering, är nödvändigt för att klara det komplexa bygget av Facebooks serverhall i Luleå. Men installationerna ingår inte.

NCC bygger just nu en av världens största datorhallar, nämligen serverhallen för Facebook i Luleå. Den kommer att sluka lika mycket el som stadens stålverk och kräver enorma och mycket pålitliga installationer för el och kyla. Företaget har satsat på 4D BIM.
-Jag skulle påstå att  är en förutsättning för att bygga en sådan här anläggning. Det är ju extremt avancerade installationer, säger Erik Nerell, chef för den nya avdelning inom NCC som specialiserar sig på byggen av datorhallar.

Amerikanskt samarbete
Han berättar att bakgrunden till att företaget fått uppdraget är att samarbetet med amerikanska DPR Construction som specialiserat sig på BIM och som deltagit i byggen av Facebooks serverhallar i USA, där 4D-BIM användes. Företaget deltar även vid bygget i Luleå.
Tidsplaneringen i BIM har använts för att simulera bygget och för att samordna parterna. Men installationerna har inte ingått, berättar Klas Bosaeus som varit ansvarig för BIM inom det aktuella bygget.
- Vi har använt 4D fram till tätt hus. Vi diskuterade om vi skulle använda det för installationer också, om det krävdes speciella insatser som att titta närmare på ett enskilt fläktrum till exempel. Men sedan visade det sig att vi skulle få lägger ner mer tid på att göra det än vad vi kunde få ut av det.

Gott om plats
Även om det handlar om väldigt många olika sorters installationer, först och främst för kyla och elförsörjning, så finns det ändå gott om utrymme i datorhallen. Installatörerna behöver inte trängas särskilt mycket och därmed finns inte heller det behov av noggrann tidsplanering som skulle motivera användandet av 4D BIM.
- I USA användes dock metoden även för installationerna, berättar Thomas Olofsson, professor i energisystem vid högskolan i Luleå, där 4D BIM numera ingår i grundutbildningen av civilingenjörer. 

Utgår från 3D BIM
Fredrik Wincent från Veidekke berättar att han har i vissa projekt använt den fjärde dimensionen för installationer, om än bara för vissa moment. Han använder begreppet tidsätta, vilket alltså betyder att utgå från 3D BIM och sedan koppla ihop det med den digitala projektplanen.
- I trånga passager eller i andra komplicerade snitt, kan man tidsätta. Ett exempel är att man vill ta reda på om det kanske är bäst att börja med att hänga ventkanalen och sedan ta rören och elstegarna, eller om det kanske är bäst att börja med elstegarna, berättar Fredrik Wincent.
Däremot har han inte hört talas om någon som använder 4D BIM för ett helt projekt, med varenda rörböj och krök inplanerad.

Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 3/12 sid 30
 

Annons