Samarbete ska spara energi i Dalarna

Annons

En ny industridoktorand som studerar helheten i energisystem ska hjälpa Borlänge att spara energi. Högskola, energibolag och bostadsbolag samarbetar i projektet.

Vad händer med effektuttaget från fjärrvärmen om alla energibesparingsåtgärder som är möjliga i miljonprogramsområden genomförs? Och vad händer med det totala primärenergiuttaget om behovet av exempelvis fjärrvärme minskar? Dessa och många andra frågor ska en ny industridoktorand i Dalarna söka svar på. Sedan några månader tillbaka är Tina Lidberg doktorand vid Högskolan Dalarna och samtidigt anställd en dag i veckan hos Borlänge Energi och en dag i veckan hos bostadsbolaget Stora Tunabyggen. Satsningen är en del i nya företagsforskarskolan Reesbe (resurseffektiva energisystem för bebyggelse) som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola.

Vill skapa en mall
Under de kommande 4,5 åren som industridoktorand ska Tina Lidberg bidra med sin kunskap om energisystem i företagen hon jobbar med.
- I slutänden hoppas jag att det jag kommer fram till går att använda i praktiken. Det känns viktigt eftersom jag är just industridoktorand. Kanske kommer jag att skapa en mall eller ett arbetssätt som energi- och fastighetsbolag kan använda, säger Tina Lidberg.

Sedan tidigare är hon civilingenjör i energisystem från Mälardalens högskola. Efter examen har hon bland annat arbetat som driftingenjör på ett par pelletsfabriker hos Rindi Energi. I Borlänge kommer det att handla en hel del om spillvärme från stora industrier, men det finns även några närvärmenät med pelletsvärme.
- Det som blir intressant här är att jag får inblick både i produktion, distribution och förbrukning hos en av de största energianvändarna i kommunen, säger Tina Lidberg.

Stora förväntningar
Förhoppningarna kring vad samarbetet ska leda till är stora även hos de medverkande företagen.
- Vi har redan testat många separata åtgärder som tilläggsisolering av vindar, byte av fönster, varvtalsstyrd ventilation, värmeåtervinning med FTX och energieffektiv fastighetsbelysning. Nu får vi möjlighet att lära oss mer om systemtanken – vad sparar mest när det finns motstridiga intressen hos producent och konsument, med mera, säger Goran Ugrenovic hos Stora Tunabyggen.

Satsar på EU-direktivet
Det kommunala bostadsbolaget delar på finansieringen av industridoktoranden med Borlänge Energi och företagsforskarskolan Reesbe. Hos Borlänge Energi finns en lång tradition av att samarbeta med högskolan genom examensarbeten och gästföreläsningar. Men det här är första industridoktorandprojektet. Förhoppningen är att det ska hjälpa kommunen att klara EU:s 20/20/20-mål.
- EU-direktivet innebär att vi ska spara energi åt våra kunder, och kommunen är en stor kund. Det vi främst vill uppnå är en helhetssyn på energioptimeringen: Vad är bäst att göra – satsa på mer kraftvärme eller spara hos våra kunder? Vad blir effektivast i kilowattimmar? Det är det vi vill att doktoranden går på djupet med, säger Petter Börjesson, energikoordinator hos Borlänge Energi.
- Begreppet primärenergi i sig är inte helt självklart vad det innebär. Det är viktigt att kolla var energin kommer ifrån, så att det verkligen blir så att man i slutänden förbrukar mindre resurser. Det kräver helhetssyn, säger Tina Lidberg.

Doktorander samarbetar
Hon och de elva andra industridoktoranderna på företagsforskarskolan Reesbe kommer även att samarbeta med varandra. Tina Lidberg ska främst jobba ihop med en doktorand i Falun som studerar energieffektivisering i byggnader. Utöver de rent ingenjörsmässiga aspekterna kommer ekonomi, miljö och hyresgästers beteende att undersökas av doktoranderna.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 1/2014, sid 31

Annons