Samarbete ger effektivare byggnader

Statliga styrmedel krävs för att vi ska få mer energieffektiva byggnader. Vilka styrmedel som fungerar utreds i en ny doktorsavhandling.

- Sverige har tillräckligt många styrmedel i dag, men när man designar styrmedlen så måste man också se till hela systemet och skapa paket av åtgärder, säger Bernadett Kiss, forskare på Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet.

I sin studie utvärderar hon främst olika policyinstrument för att främja utvecklingen av energieffektiva fönster, isolering, värmepumpar och passivhus i Sverige, Tyskland, England och Schweiz.
Bernadett Kiss menar att det oftast inte räcker att till exempel införa ett styrmedel för en viss teknik. Det gäller också att anpassa styrningen till hur marknaden ser ut.

Bernadett Kiss studier visar till exempel att insatser för teknikspridning, lärande och policyprogram för berg- och jordvärmepumpar har lett till kostnadsminskningar. Tester, nätverkande och bidrag har också hjälpt till. Men när det gäller bidrag i Sverige har de inte alltid varit så effektiva.
- Under ett par år gick det att få avdrag för värmepumpinstallationer i Sverige. Det var bra, men bidragens utformning gjorde det svårt för industrin att veta hur den skulle planera framåt. Därför blev inte kostnadsminskningen lika stor som i andra länder, säger Bernadett Kiss.

Hon har inte studerat effekter av ekodesigndirektivet eller de senaste förändringarna i BBR och kan inte kommentera dem i detalj. Men hon menar att styrmedel inte är enda lösningen. Samarbete mellan olika aktörer är avgörande för ett bra resultat.
- När det gäller byggregler så är det viktigt att ha en plan för hur EU:s direktiv ska införas. Det har vi inte varit så bra på Sverige. Synd också att vi inte kan kräva lite mer energieffektivitet i byggnader, säger Bernadett Kiss.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 8 2013 sidan 12.

Annons

Kommentarer

När skall detta evinnerliga "tuggande" av styrmedel ta slut? Det leder ju inte till någonting annat än feta arvoden för doktorander eller vad det nu är för någonting!

Det har ju varit så ofattbart lönsamt att göra
energieffektiviseringar ända sedan 80-talet i alla fall! Men det är klart det har det ju bara varit för den lilla unika skaran som anlitade de få som kunde något hur det skulle göras! Alla andra har bara sabbat alla möjligheter som funnits genom åren! Eller var det meningen att man då skulle kunna hålla på och utreda alla styrmedlen?

För den som ännu inte läst en tankeväckande artikel så är det bara att ta till sig fakta! Det gäller det s.k. Sportpalatset i Stockholm (kv Roddaren 38) och diverse andra stolligheter!

http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20080906164928&k...