Sakkunnigregler dröjer

Boverkets arbete med att ta fram certifieringsregler för sakkunniga inom betong, trä, geoteknik, stål, buller, brand och fukt drar ut på tiden.

Under arbetet med reglerna om certifierad sakkunnig har myndigheten upptäckt problem, som gör att den nu vill utreda frågan vidare. Ett problem är att definiera gränsen för hur specialiserad en certifierad sakkunnig måste vara inom ett visst område. Ju högre kraven blir på specialisering, desto färre sakkunniga kommer att finnas inom varje område. Om det blir för få är inte certifieringsföretagen intresserade.

Därför kommer Boverket under hösten att gå ut med en enkät till svenska byggnadsinspektörer, för att fråga hur de ser på den nya certifieringen.
- Vi tycker det är bättre att utreda ordentligt innan vi låter nya regler träda i kraft. Det finns ju många olika möjligheter att kontrollera byggarbeten. Till exempel genom dimensioneringskontroll, säger Björn Mattsson, projektledare hos Boverket.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 9/12 sid 16

Annons