Saboföretag slipper krav på energikartläggning

Annons
ENERGIKARTLÄGGNING

 

Alla medlemsföretag i Sabo kommer inte att omfattas av Lagen om energikartläggning i stora företag som trädde i kraft i somras. Det är kontentan av att Energimyndigheten tagit fram föreskrifter till lagen.

När lagen blev känd såg det ut som om alla Sabos medlemsföretag skulle beröras, eftersom de ingår i kommunala organisationer. Detta skulle definiera dem som stora företag - att det sysselsätter minst 250 personer, att det har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år. Lagen innebär att varje fastighetsägare som berörs måste genomföra en energikartläggning, vid sidan av energideklarationerna. Men efter en remissrunda verkar det bli färre krav på bolagen. Dessutom finns nu uttalade samordningsmöjligheter för företag som redan omfattas av lagen om energideklarationer.

Mark Kretz, Energi & Miljö december 2014

 

Fakta

FAKTA: Lagen om energikartläggning

Skillnaden mellan en energideklaration och en kartläggning enligt Lag om energikartläggning i stora företag är bland annat att den senare ska inkludera transporter. Vidare ska hyresgäster, som inryms i definitionen stort företag, ansvara för en energikartläggning av verksamhetsenergin.

Enligt Energimyndigheten ska den nya lagen genomföras i tre steg, varav steg ett innebär att företag senast 5 december 2015 ska ha rapporterat om verksamheten omfattas av lagen och vilka delar av verksamheten som ska energikartläggas. I ett andra steg ska företagen rapportera att de kontrakterat certifierad energikartläggare och att alla relevanta underlag har tagits fram. När det är gjort ska företagen i ett tredje steg rapportera in själva energikartläggningen till Energimyndigheten. De rapporter som produceras ska dock inte – som är fallet med energideklarationer – att begäras in av myndigheten, utan ska sparas av företaget i sju år.

Energimyndigheten ska ta fram branschvisa vägledningar som ger konkreta exempel på hur företagen ska tolka föreskrifterna.

Några certifierade energikartläggare finns i dagsläget inte. Diskussioner har inletts med Swedac om detta.

Annons