Så mår våra hus enligt Boverket

Annons

Så mår våra hus - redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning mm heter en rapport från Boverket.

Den är svaret på ett uppdrag från regeringen och byggnadsbesiktningar har gjorts i cirka 1 800 byggnader i 30 kommuner under 2007-2008. Tekniska mätningar har utförts och boende har fått svara på enkäter.

Resultaten visar att miljöstörningar av buller är den störning som påverkar flest människor. Fukt och mögel upptäcks ofta vid besiktning, men det är relativt få husägare som svarat att de har besvär.

Den går att ladda ner på http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2009/sa_mar_vara_hus.pdf

Källa: Boverket

Annons