Så behåller Riksbyggen besparingen

Annons

Hur ska man bibehålla energibesparingen? Hos Riksbyggen i Norrköping har man löst det med olika grader av behörighet.

Hos Riksbyggen i Norrköping har endast energiteknikerna rätt att gå in och ändra börvärden och andra parametrar i vvs-systemen, medan fastighetsskötarna är befriade från den sysslan. Det är uppenbarligen en av anledningarna till att man lyckats hålla energianvändningen på en låg nivå efter det att energiåtgärderna är gjorda.
- Det viktiga är att de olika yrkesgrupperna har väl definierade arbetsuppgifter; vi sköter vvs- och elinstallationerna och fastighetsskötarna sköter de direkta kontakterna med hyresgästerna, klipper gräs, skottar snö och gör enklare åtgärder i lägenheter som kanske att byta strömbrytare och liknande.
Det berättar Thomas Alsén, chef för energiteknikerna som är en grupp med åtta personer. Gruppen arbetar med de flesta av de 70 Riksbyggenföreningarna i marknadsområdet och hjälper dem med både fjärrövervakning och rondering. Hur ofta ronderingen görs beror på föreningens storlek.
- Varje kvartal redovisas energistatistiken i en förvaltningsrapport för styrelserna, och tas upp på styrelsemöten. Av sammanställningen kan vi se vilka avvikelser som inträffar. Exempelvis om en motorventil har slutat att fungera eller liknande, vilket har fått energianvändningen att öka. I somras hade vi ett fall där entreprenören hade dragit fram en slang och begjutit en kondensoryta för att öka kyleffekten på en kylmaskin. Tyvärr glömde man att informera om att man dragit fram slangen, så ingen tänkte på att stänga av vattentillförseln förrän det upptäcktes i vår redovisning i oktober. Då behövdes naturligtvis inte den extra kyleffekten.

Statistik
Den äldsta statistiken man har är från början av 1990-talet.
- Vi har exempelvis en ganska stor förening med 31 000 kvm yta och 400 lägenheter som 1993 hade en energianvändning på 196 kWh/kvm, år. Genom byte av undercentral och lite andra smååtgärder minskades det till 152 kWh/kvm, år. Den föreningen har kunnat ligga kvar på den nivån. Det beror mycket på att vi hela tiden övervakar deras energianläggning, men också att det är vi experter som utför drift och underhållsåtgärderna. När fastighetsskötarna – som ju hela tiden blir påverkade av hyresgästernas önskemål – hade hand om värmen kunde börvärdeskurvan höjas allt eftersom klagomålen kom in.
Beståndet, på cirka 500 000 kvm i 70 föreningar, består av hus byggda från 1940-talet fram till det senaste som var klart 2009. Under åren 1994-2009 har energianvändningen per kvm sjunkit från 177 kWh/kvm, till dagens 151 kWh/kvm och år.
Alla föreningar är dock inte intresserade av besparingar.
- Det finns enstaka mindre föreningar med god ekonomi där medlemmarna är över medelåldern och där man inte vill göra något, utan hänvisar till att man har råd att betala. De gamla vill gärna ha lite varmare än det vi anger som standardtemperatur, och då menar representanter för dessa föreningar att de på ett bättre sätt tillfredsställer sina medlemmars behov av varmt inomhus. I de flesta fall kan vi dock övertala styrelserna att de ska investera i energisparande. I många fall kan dessa åtgärder läggas i den löpande underhållsplanen, och kommer då inte att märkas på medlemsavgiften.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 12/2010 sid 31

  • Fakta Riksbyggen Norrköping
    Marknadsområde Norrköping omfattar 70 Riksbyggenföreningar i en region med sydspets i Västervik och nordspets i Finspång. Inom detta område har Riksbyggen även många privata fastighetsägare.
Annons