Rörbuntar ger energiförlust

Upp till femtio procents energiförluster. Det har Carl Hiller påvisat vid laboratorietester där varmvattenledningar buntats samman med kallvattenledningar.

När det uppmärksammades att nya amerikanska hus fungerade sämre än gamla blev det startskottet för en mängd forskning om framför allt varmvattentillförseln. Det senaste tillskottet är Carl Hillers studie av hur buntning av pexrör påverkar energiförlusterna i ledningarna, med fokus på varmvattnet. Han har undersökt vattentemperaturen i 13 mm pexrör under en mängd olika förutsättningar. Gemensamt är att rören är oisolerade och att de har hängts upp i fria luften på en ställning. Varje rörslinga var 38 meter lång.

Carl Hiller varierade sedan hur mycket och länge varmvattnet tappades ur och olika lufttemperaturer. Varje test genomfördes minst tre gånger, data lagrades varje sekund.
- Det var 250 meter rör som testades, och det var som att brottas med en bläckfisk när allt skulle på plats. När jag kom tillbaka nästa dag hade rören snurrat ihop sig igen! Det tog en dag till att reda ut, sade han.
Carl Hiller testade dels ett enkelt rör, dels en uppställning med ett varmvattenrör i mitten och sex kallvattenledningar runt om. Han kunde påvisa upp till 67 procents värmeförlust på de hopbuntade rören.
- Det blir också en vattenförlust, eftersom mer vatten slösas bort medan man väntar på bra temperatur från de buntade rören, sade han.

Energiförlusten varierade mycket beroende på flöde och tidsintervall mellan spolningarna. Som minst förlorades 2 procent. Carl Hiller menar ändå att resultaten är tydliga.
- Det är ingen bra idé att bunta ihop ledningar.
Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 3/12 sid 76

Annons