Riktlinjer för presentation av verkningsgrad

Värmeväxlares verkningsgrad ska anges på samma sätt oavsett tillverkare. Det vill Svensk Ventilation.

Inom Svensk Ventilation har ett projekt startats som syftar till att få aggregatleverantörerna att presentera verkningsgrad på värmeväxlare på ett standardiserat sätt.
- Ibland förekommer det att fabrikanter av aggregat påstår att deras värmeväxlare har en verkningsgrad på nära 100 procent. Det som är förvirrande är att man så att säga blandar ihop våt och torr verkningsgrad, då får man helt olika siffror, förklarar Erik Österlund, teknik- och miljöchef hos Svensk Ventilation.

De ledande tillverkarna har nu kommit överens om att alltid använda den ”torra” verkningsgraden enligt standarden EN 308. Sedan är det självfallet fritt att presentera resultat också för andra fukt- och temperaturtillstånd.

I slutet av februari kommer Svensk Ventilation att ha ytterligare en träff, där man i detalj lägger fast vad som ska ingå i riktlinjerna. Till det mötet ska enligt planerna också värmeväxlarleverantörerna inom Svensk Ventilation att bjudas in.
 

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2/12 sid 9
 

Annons