Riksbyggen bygger nollenergihus i Göteborg

Riksbyggen planerar att bygga tre hus i Göteborg där solceller ska stå för en mycket stor del av energiförsörjningen.

Husen ska få 100 lägenheter och byggas i närheten av Chalmers i centrala Göteborg. Byggstart av projektet som kallas Positive Footprint Housing planeras till 2014. Byggnaderna ska stå klara 2016.
Huvudtanken är att husen i princip ska vara självförsörjande på både el och värme, genom att solceller på tak och fasader ger el till en bergvärmeanläggning samt övrig fastighetsrelaterad elanvändning.
Förutom solcellsel funderar man också på hur husen ska designas för lägsta möjliga energianvändning. Samtidigt undersöks andra alternativ för uppvärmning, typ värmelager eller att använda borrhålsvärme för FTX-systemet. I projektet har också forskare involverats bland annat från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers.
- Målet är att ha en högsta energianvändning på 55 kWh, kvadratmeter och år, men naturligtvis är det ultimata målet att få till nollenergihus, berättar Kjell Berntsson, energiansvarig inom Riksbyggen.
I projektet ska man också använda Svebys modell för bland annat hur energiavtal, beräkning av brukarindata för bostäder och energianvisningar tillämpas.

Mark Kretz, Energi & Miljö 10/12 sidan 10

Annons