Rehvas framtida form debatterad

Annons

Vid Rehvas årsmöte valdes Signhild Gehlin in i två tekniska kommittéer. Rehvas ställning stärks allt mer inom EU.

Antalya, Turkiet. Sedan tillsättandet av en generalsekreterare inom Rehva (Federation of European HVAC Organisations) för ett par år sedan har Rehva börjat utvecklas till en organisation med påverkan inom EU. Till stor del kan denna utveckling tillskrivas professor Olli Seppänen, Rehvas generalsekreterare. Vid Rehvas årsmöte i Antalya, Turkiet, 7 till 9 maj, kunde styrelsen bland annat redovisa att upplagan för Rehva HVAC Journal har ökat till 5 000 exemplar och att webbutgåvan under 2009 haft besökare från 88 länder.

Tre nya guideböcker har givits ut – Guidebook 11 Air Filtration in HVAC System, Guidebook 12 Solar shading, samt Guidebook 13 Indoor Environment and Energy Efficiency in Schools.

turkey-2010-sg-008jwebpg.jpg Rehvas årsmöte i full verksamhet. Foto: Signhild Gehlin

Olli Seppänen presenterade även ett utkast till en ny strategiplan för Rehva. I den nya planen ingår bland annat att stärka Rehvas tekniska kommittéer. En känslig punkt i utkastet till ny strategiplan är kriterierna för medlemskap i Rehva, där fokus ligger på huruvida ett land kan tillåtas ha fler än en organisation som medlem, och därmed kan få större utslag vid omröstning. Utkastet kommer att tas upp på nytt vid nästa årsmöte.

EMTF:s generalsekreterare Signhild Gehlin invaldes i Rehva Journal Editorial Board, och kommer att vara behjälplig med svenskt material till tidningen. Prenumerationen är kostnadsfri och kan fås genom www.rehvajournal.eu. Signhild Gehlin blev även invald i Rehva Publishing Committee och kommer att påverka framtagande och publikation av guideböcker, handböcker och annat material i tryckt och digital form från Rehva. Kommittén handhar även Rehva HVAC Dictionary som finns kostnadsfritt tillgänglig via www.rehvadictionary.eu.

Rehvas nästa årsmöte hålls i Tallinn i Estland den 18-21 maj 2011 i samband med det nya arrangemanget Rehva Annual Meeting – en internationell kongress med europeiskt fokus. Kongressprogrammet har temat ”Towards Net Zero Energy Buildings.

Signhild Gehlin Energi & Miljö nr 8/2010 sid 68

Annons