Regeringen tillbakavisade EU-kritik mot svensk energilagstiftning

Annons
KRITIK

Den svenska regeringen tillbakavisar EU-kommissionens kritik mot påstådda brister i införlivandet av EU:s direktiv om energieffektivitet (se Energi & Miljö nr 5/2015). Brevet är bitvis skarpt formulerat.

Kommissionen riktade kritik mot att Sverige inte implementerat alla delar direktivet i de nationella bestämmelserna, till exempel definitionen av energi, slutlig energiförbrukning och mikrokraftvärmepanna. I brevet till kommissionen menar den svenska regeringen nu att det saknas ”anledning att införa direktivets definitioner, om definitionen i fråga inte kommer att användas i den svenska lagstiftningen”.

Kommissionens kritik mot att Sverige inte infört krav på att säkerställa besparingar på minst 1,5 procent av den energi som årligen säljs till slutanvändare bemöts med att direktivet ger medlemsstaterna möjlighet att välja andra åtgärder för att uppnå målet. Enligt regeringen ska de årliga nya energibesparingar som uppnås vara likvärdiga med det som krävs i direktivet.

Direktivet anger också att medlemsländerna ska ta fram strategier för kraftvärme. Även denna punkt anser kommissionen att Sverige inte genomfört. I svaret pekar dock regeringen på att det för fjärrvärmemarknaden i Sverige inte längre handlar om att bygga ut densamma, utan snarare att finna lönsamhet och nya användningsområden för existerande fjärrvärme. Regeringen pekar på att nyanslutningen till fjärrvärme inte väger upp den nedgång som samtidigt sker i redan anslutna byggnader till följd av effektivisering och konverteringar till värmepumpar, som man uttrycker sig.

Mark Kretz, Energi & Miljö Nyhetsbrev 6-2015

Annons