Rättspsyk satsar på egen energi

När Region Skåne bygger nytt Rättspsykiatriskt centrum satsas hårt på energifrågan. Både på att hålla ner energianvändningen och att förse byggnaden, som blir på över 12 000 kvadratmeter, med lokalt producerad, förnybar energi.

RPCTrelleborgAxo

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg ska stå färdigt 2016 och bland annat ha bibliotek och besöksrum. Illustration: BSK Arkitekter

Välbyggt klimatskal och värmeåtervinning ska tillsammans ge en specifik energianvändning på 25 kWh/kvm, år fastighetsenergi enligt BBR, trots att det blir glest mellan invånarna i det nya rättspsykiatriska centrumet i Trelleborg. Ungefär 50 boende och lika många personal ska dela på 12 700 kvadratmeter. Därutöver ska här finnas administration. - Det blir väldigt lite personer per yta. Patienterna kan värma sina egna rum och kanske även avdelningarna, men det utgör endast 4 800 kvm, säger Mattias Wallin, projektledare. Mattias Wallin arbetar på Regionservice, som ingår i Region Skåne, det vill säga landstinget. Han arbetar nu med projekteringen, som ska vara klar för granskning i slutet av augusti. Ventilationsprojekteringen utförs av ÅF medan Sweco står för värme- och sanitetsdelarna. - De projekterar bland annat golvvärmen, som kommer att finnas i hela huset, säger Mattias Wallin.

Lågt luftläckage Att huset kan vara ett passivhus trots att det har ett heltäckande värmesystem beror på att det uppfyller samtliga krav i Sveriges centrum för nollenergihus passivhusstandard. Bland annat får luftläckaget vara maximalt 0,2 l/s,kvm, medan passivhuskravet är 0,3. De höga säkerhetskraven har både inneburit för- och nackdelar vid projekteringen av passivhuset. - En fördel är att det generellt sett är ganska få dörrar i fasaden jämfört med den totala fasadytan. Men å andra sidan måste i stort sett alla fönster specialbyggas av säkerhetsskäl, vilket gör det supersvårt att ha koll på tätheten, säger Mattias Wallin.

Säkerhetskraven begränsar också möjligheten att använda luftburen värme och kyla, enligt Mattias Wallin, eftersom de don som används inte får innehålla rörliga delar eller ge möjlighet för patienterna att gömma föremål i ventilationsanläggningen.

Eget vindkraftverk För att förbättra energiprestanda ytterligare satsar Region Skåne bland annat på solfångare, solceller och ett 35 meter högt vindkraftverk på 40 kW, som ska placeras på tomten. Tillsammans beräknas detta ge 15 kWh/kvm,år förnybar energi i tillskott. Kvar att köpa är då 10 kWh/kvm och år, förutom verksamhetsel. Bakom energiberäkningarna står Prime Projects Karin Adalberth, som är energisakkunnig i projektet. - Det är kul att Region Skåne satsar på detta, säger hon.

En speciallösning gäller solavskärmningen vid patienternas rum. Med välisolerade fönster finns en risk att det bildas kondens på utsidan av rutorna under kalla vinternätter. Det ska förhindras genom att motoriserad solavskärmning med lameller går ned och hindrar strålningen från natthimlen att nå rutan, utan att utsikten störs alltför mycket.

Rättspsykiatriskt centrum ska byggas som utförandeentreprenad, och spaden ska sättas i jorden i början av nästa år. 2016 beräknas bygget vara klart. Byggnaden är utformad av BSK Arkitekter. Förutom patientrum och avdelningar ska här bland annat finnas snickeri, besöksrum, bibliotek och utbildningslokaler.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 6/7 2013 sidan 22

  • FAKTA: Rättspsykiatriskt centrums förnybara energi 1 250 kvm solceller 50 kvm solfångare 35 meter högt vindkraftverk på 40 kW Geoenergi i form av grundvattenvärme och –kyla, med värmepump.

 

Annons