Rapport som ska ge ökad kunskap

Annons

Rapport om lågenergihus I lågenergihus kan även små fel leda till stora avvikelser. En ny rapport samlar konsulten Per Kempes erfarenheter.

Varför blev inte huset så energieffektivt som utlovat? Och varför kommer klagomål på innemiljön? Per Kempe, Projektengagemang, har jobbat med bland annat felsökning i kontors-, lokal- och bostadshus i många år, och tyckte att problemen gick i repris. Till slut fick han nog och sökte pengar från SBUF för att, i samarbete med sin dåvarande arbetsgivare Skanska Installation, skriva en rapport. Slutrapporten ”Installationssystem i energieffektiva byggnader – Förstudie” är nu klar. Här avhandlas bland annat betydelsen av teknisk isolering, ljudproblem från ventilationssystem och spisfläktens inverkan på luftflöden och tryck. Per Kempe visar till exempel hur oisolerade tilluftskanaler vid luftvärme kan leda till att endast en tredjedel av värmeeffekten når rummet med värmebehov.

- Det är viktigt att man redan i ett tidigt skede reserverar utrymme för isolering av kanaler med övertempererad tilluft. Att isolera kanaler i efterhand kan bli väldigt dyrt, om det ens finns plats, säger han.

Hoppas på ökad kunskap
Rapporten finns att ladda ned på SBUF:s hemsida, sbuf.se

- Jag hoppas att rapporten ska leda till ökade kunskaper hos konsulter och entreprenörer

- I energieffektiva byggnader kan små fel i ventilations- och värmeinstallationer få stora konsekvenser i relation till den installerade värmeeffekten. I byggnader med max energianvändning enligt BBR märks sällan sådana fel eftersom de har en betydligt högre installerad värmeeffekt, säger Per Kempe.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 2/2014 sidan 12

 

Annons