Rapport om europeisk solpotential

Uppvärmning av bostäder inom EU bidrar kraftigt till koldioxidutsläppen. Nu har ett EU-projekt kartlagt solelpotentialen i städerna.

Inom EU-programmet Intelligent Energy-Europe drivs projektet Polis, som går ut på att identifiera urbana strukturer för att öka användningen av solenergi i Europas städer. I programmet ingår bland annat Paris, Lissabon och Malmö. Projektet finns redovisat i rapporten ”Identification and Mobilisation of solar potentials via local strategies”, som finns att läsa på polis-solar.eu.

Bland annat redovisas hur man identifierar solpotentialen på stadsnivå, stadsdelsnivå och byggnadsnivå, hur man utbildar stadsplanerare i solenergi och vilka metoder som finns för att integrera solteknik i planarbetet. Rapporten finns att läsa på http://www.polis-solar.eu/IMG/pdf/polis_guidelines_en_final_web.pdf.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 12/12 sidan 9
Bild: Solceller på tak i Malmö. Foto Mark Kretz

Annons