Rapport om energiberäkningar

Annons

Lars Jensen, professor vid Lunds Tekniska högskola har i en rapport tittat närmare på energiberäkningar och vad som gör att det kan skilja så mycket mellan beräknat och uppmätt värde. I rapporten bedömer han möjligheterna att skapa säkerhetsfaktorer som skulle kunna förbättra utfallet av beräkningarna. Rapporten finns att hämta på www.sbuf.se

MK/IL Energi & Miljö nr 4/2011 sid 7

Annons