Räkna eller skapa?

Annons

Bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den, sägs det. Svensk Industri har låtit publicera en McKinsey-rapport där man å ena sidan medgav att det finns en hel del mycket lönsamma åtgärder att göra, men att man å andra sidan skulle springa in i väggen och “drabbas hårt” när man nådde den övre gränsen för Sveriges klimatåtagande.

En något annorlunda bild får man (kanske) av en rapport från Deloitte som säger att klimatförändringarna är “bra” för företagen men att de inte förberett sig tillräckligt. “Kanske” eftersom materialet inte blir tillgängligt förrän mot slutet av maj.

Men det förefaller vidimera det gamla påståendet om behovet av att “skapa” (för) framtiden, vilket ju är företagandets hela idé!

Annons