Propan testat i livsmedelsbutik

Propan som köldmedium fungerar bra i befintliga kylsystem, och med varvtalsstyrning kan mycket energi sparas. Det visar uppföljningen av ett kylsystem i en butik söder om Stockholm.

För två år sedan installerade Willys i Länna, söder om Stockholm, en kylmaskin som utnyttjar propangas och sparar energi med hjälp av varvtalsreglering (Energi & Miljö 9/2011).  Tekniken var då ny och inte utprovad i en kommersiell anläggning, och installationen i Länna blev ett första test. Nu är det visat att tekniken verkligen fungerar.
- Absolut! Vi har inte haft några problem sedan vi trimmade in systemet under våren, berättar butikschefen i Länna Linnea Rutqvist.
Företagets projektledare för kyla och byggarbeten, Magnus Jernsand, bekräftar. Företaget har gjort egna mätningar och sett att energianvändningen minskat så som tänkt.
- Vi trodde inte på de siffror som Enrad presenterade men vi har blivit överbevisade, säger Magnus Jernsand.
I elva månader har systemet fungerat utan problem, enligt honom.

Barnsjukdomarna botade
Mikael Larsson, som tillsammans med sin bror Tomas utvecklat systemet, berättar att problemen handlade om barnsjukdomar som nu är åtgärdade. Vibrationer från kompressorerna visade sig till exempel vara kraftigare än väntat och ledde bland annat till glappkontakt.
- Vi fick bygga om vår reglerutrustning och skaffa kraftigare kablar, berättar Mikael Larsson.
Reglerutrustningen är extra viktig eftersom varvtalsreglering är huvudanledningen till att energianvändningen är effektiv.
- Varvtalsreglering börjar komma mer och mer, men vi har varvtalsreglerat allting, alla kompressorer, pumpar, fläktar och så vidare, säger Mikael Larsson.
Målet var 30 procent besparing jämför med befintlig utrustning från 1999. De mätningar som utförts på uppdrag av Willys, säger att 32 procent sparats in.

”Vår teknik mer effektiv”
Willys mäter energianvändningen i alla butiker.  Det gör att Magnus Jernsand kan säga att tekniken är den mest energieffektiva vad gäller metoder som utnyttjar kylvätska. Men nu får den konkurrens av transkritiska system, som utnyttjar koldioxid. Mikael Larsson påpekar då att Enrads teknik är tänkt för befintliga anläggningar med befintliga rör, som inte behöver bytas ut när propansystemet installeras. Tekniken som bygger på koldioxid under högt tryck utnyttjar smalare rör och blir billigare för nyinstallationer.
- För nyinstallation blir vår teknik dyrare. Men den är ändå mer effektiv på grund av varvtalsregleringen, ska de komma i fatt får de springa fort, säger Mikael Larsson.

Hur mycket effektivare är inte lätt att säga eftersom det är svårt att mäta. Men teoretiska beräkningar pekar mot att det kan handla om tio procent, enligt Mikael Larsson.
Eftersom miljöanpassad, men eldfängd, propan används som köldmedium har butiken installerat en fläkt som ger undertryck i vätskekylmaskinerna. Det minskar brandrisken i händelse av rörbrott. Då sugs gasen in i maskinen.
- Det är riktigt att propan är brandfarligt men inte att det ökar brandrisken. Det problem som historiskt varit med propan har varit att få oljan att smörja kompressorn. I dag är det löst, påpekar Mikael Larsson.
 
Fick hjälp ut på marknaden
Energimyndigheten har också följt vad som hänt. Installationen i Länna fick 940 000 kronor i lån eftersom den bedömdes som så intressant. Målet med satsningen var inte bara att tekniken skulle provas ut utan också att företaget skulle få en chans att utvecklas.
- Syftet med den här typen av stöd är att få bolag med energieffektiv teknik över tröskeln, så att de kan utvecklas, säger Heléne Axelsson, handläggare hos Energimyndigheten.
Ingen vågade pröva Enrads teknik så för att få ut den på marknaden behövdes alltså en referensanläggning. Installationen hos Willys i Länna kom på plats tack vare myndighetens insats.
Nu menar Mikael Larsson att tekniken till och med är så pålitligt att den kan användas för processkyla i industrin, där kraven på tillgänglighet är ännu hårdare. Dessutom går den bra att utnyttja den för värmepumpar. Företaget har levererat anläggningar för bergvärme till Skanska för att värma kontor och till Blomsterlandet i Karlstad.
- Den passar i segmentet stora fastigheter, men den är för dyr för enstaka villor, säger Mikael Larsson.

Fullt upp med offerter
Luftkonditionering klarar den också. Nu är det bråda dagar för att göra affärer av möjligheterna. Företaget har fått en ny vd som ska klara själva företagsledningen så att Mikael Larsson som tidigare hade den tjänsten kan ägna sig åt affärsutveckling. Han har mycket att göra, reser runt på kundbesök och för att installera system. Faktum är att hans dagar är så fyllda av arbete att han ännu inte lämnat in den rapport till Energimyndigheten som krävs.
- Offerter är väldigt viktiga och de prioriteras. Men i år blir rapporten färdig, säger Mikael Larsson.
Heléne Axelsson menar att även om hon inte sett någon rapport så har hon fått muntlig information om hur det går för företaget och tekniken det utvecklat.
- Jag uppfattar det som att det går bra och att de är nöjda, säger Heléne Axelsson.

Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 12/2013 sidan 30-31

 

 

 

Annons