Professur i fastighetsförvaltning

Annons

Ytterligare ett steg mot en professur i fastighetsförvaltning vid KTH, har tagits.

Strax före jul beslutade KTH:s fakultetsråd att föreslå rektor att en sådan professur skulle inrättas. Fakultetsrådet är ett rådgivande organ till rektor.

Det ursprungliga initiativet om att inrätta en professur i fastighetsförvaltning kom från Institutionen för Fastighet och byggvetenskap. I ett brev till fakultetsrådet konstateras att det för närvarande saknas en sådan professur som skulle kunna skapa legitimitet och status för förvaltningsfrågorna.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1/2014, sid 14

Annons