Plug-in hybrider är också kul teknik !

Annons

Men är den en trojansk häst? Visst är den ren och tyst där den rullar men kanske den fordrar utsläpp och föroreningar någon annanstans? En trafikforshare har sagt att det finns inga ZEV (Zero Emission Vehicles) utan bara EEV (Emitt Elsewhere Vehicles)!

Men kan det vara att elhybriden med etanol för förbränningsmotorn ändå är en bättre variant? Elforsk har låtit göra en studie om s.k plug-in hybrider, d.v.s. fordon som till huvuddelen går på el som “tankats” från nätet. Enligt denna skulle hela Sveriges personbilspark (4,3 millioner) kunna drivas med en ökad elanvändning på 10TWh och samtidigt minska drivmedelsförbrukningen med 4-5 miljarder liter och koldioxidutsläppen med 10 miljoner ton per år. De har i sin studie räknat med konventionella bränslen och inte andra generationens etanol.

I Elforsks underlagsrapport finns också en del ytterligare funderingar över hur laddningen kan utvecklas. Det är uppenbart att vårt tänkande är fastlåst i och kring den infrastruktur vi har med tankställen. Man kan undra varför när vi har en mycket mera utvecklad infrastruktur i våra elnät och som tillåter större flexibilitet. Det är också helt klart att dessa 10 TWh som bilarna skulle behöva INTE fordrar kärnkraft utan mycket väl kan vara vind och/eller solceller vilket rapporterna också noterar.

Annons