Platsbyggt jätteaggregat ventilerar radiokanaler

Annons

Mediakoncernen MTG har byggt ett gemensamt hus på 18 000 kvm för alla sina TV- och radiokanaler i Stockholms innerstad. Huset ventileras av ett enda jätteaggregat.

atervinningsbatterier_webb.jpg
De stora värmeåtervinningsbatterierna fick transporteras ner i källaren liggande.
Foto: Mark Kretz

I MTG:s nya hus arbetar 900 personer, och det är byggt av Skanska Sverige. För att klara Skanskas krav på låga tryckfall och därmed låg energianvändning för lufttillförseln valdes på tidigt stadium att tilluften ska ske med ett enda jätteaggregat. Luften distribueras till respektive våningsplan med uppdimensionerade tilluftskanaler och strypning sker på våningsplanen.För ventilationsentreprenaden upphandlades Creovent på totalentreprenad. Tilluften distribueras via ett källarplacerat platsbyggt aggregat och tas in via ett centralt schakt i en volym på 27 kbm/s. Aggregatet har en area på 35 kvm och är uppställt i källaren. Det består av spjäll, filterdel, frikyledel, två värmeåtervinningsdelar, kyl- och värmebatterier, dubbla radialfläktar samt ljuddämpare.

Att man valde platsbygge förklarar Jegor Aunola, hos ventilationsleverantören GEA Exos Ventilation så här:

- Redan från början valdes att ett platsbyggt centralaggregat. Eftersom våra enheter för centralbyggen inte var av den storleken fick vi konstruera ett eget aggregat. Det har betytt att vid både konstruerat och monterat ramverk och sidor liksom inkråm i form av teknisk utrustning.

Knepig intransport

Följden blev att Exos – förutom ansvaret för konstruktion – fick utföra platsmontage av aggregatet, ett arbete som sysselsatte både företagets egna servicemontörer och inhyrda montörer.

Del av det källarplacerade platsbyggda aggregatet under byggtid.

- Vi fick också ta hand om intransport och inhyrning av folk för montage, vilket vi inte är vana vid, vilket var lite roligt.

Genom att stom- och byggnadskonstruktionen var klar hade man möjlighet att med hjälp av lyftanordningar transportera ner delarna i källaren, även om vissa delar – som exempelvis värmeåtervinningsbatterierna - nästan var i största laget. De fick transporteras liggande ett och ett nedför två våningar till bottenplattan.

Frånluften evakueras av två takplacerade utomhusaggregat. Vidare finns ett aggregat som betjänar köket på 5 kbm/s.

Mark Kretz
Energi & Miljö 2/2010

Annons