Piteå får passivhus med hjälp av lokal bank

Piteå kommun satsar på passivhus av trä och hoppas att låg driftkostnad ska kompensera för högre huspris. En lokal bank har gjort särskilda boendekalkyler anpassade för lågenergihus.

exterior-perspektiv.jpg

Så här ska de nya passivhusen se ut. Illustration: Piteå kommun

Hustillverkare, kommun, bank, energibolag med flera samarbetar om att göra bostadsområdet Lusthusbacken i Piteå extra grönt. Tio villor och radhus och fyra flerfamiljshus med 36 lägenheter planeras. - Vi diskuterade att bygga lågenergihus men småhustillverkarna har redan byggt sådana och ville gå längre.  Därför blir villorna och radhusen inom projektet passivhus, berättar Hans Ruthberg, näringslivsutvecklare hos Piteå kommun.

Strax över gränsen För hus femton mil från polcirkeln innebär passivhusnivån 58 kWh/kvm, år. Flerfamiljshusen blir dock inte fullt så energieffektiva utan hamnar ovanför passivhusgränsen med 75 kWh/kvm, år, av kostnadsskäl.Att valet av byggmaterial är trä beror på att det är bäst enligt utförda livscykelanalyser. Husen ska värmas av fjärrvärme. Inkomsterna per hus blir lägre för energibolaget som kompenseras med att  engångskostnaden för anslutningarna blir högre; 75 000 kronor mot normala 49 000 kronor.

Husen blir dyrare än vanliga hus i trakten men det ska vägas upp av låg driftkostnad. Sparbanken Nord som deltar i projektet har ställt upp med kalkyler som är anpassade för lågenergihus och räknar alltså med lägre bostadskostnad än normalt när de tilltänkta låntagarnas betalförmåga bedöms. Prisnivån blir högre men hur mycket högre är inte bestämt än. Byggstarten beräknas bli efter sommaren.

Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 6-7/2012 sid 10

Annons