Philadephia kräver in energidata

Alla större byggnader i Philadelphia, USA, ska leverera sina energidata till en öppen databas. Annars väntar dryga böter.

300 dollar i böter om energi- och vattenanvändningsdata inte levereras till myndigheternas databas före 31 oktober 2013, och 100 dollar extra per dag därefter. Det är beskedet till en del av fastighetsägarna i Philadelphia i östra USA. Det handlar om ett lokalt lagförslag som röstades igenom med acklamation i kommunfullmäktige, trots protester från fastighetsägarnas organisation Boma. Totalt omfattas cirka 3 000 byggnader i Philadelphiaområdet av lagen.
- Målet är att skapa en offentlig databas, där informationen blir allmän. Förhoppningen är att fastighetsägarna ska jämföra sig med andra och se om det finns potential att göra förbättringar, säger Mark Stutman, från Pennsylvania State University, ett av USA:s prestigeuniversitet inom teknikområdet.

Lagen gäller kommersiella byggnader på över 50 000 kvadratfot, det vill säga drygt 4 600 kvadratmeter. Även flerbostadshus räknas in.
- Vi har hört från andra städer som infört den här typen av benchmarking att leverantörer av energieffektiviseringslösningar kunnat märka ett ökat intresse för sina tjänster, säger Mark Stutman.

Staden Philadelphia är också fastighetsägare, och har redan lagt in data för 300 av sina större byggnader, och siktar på att få med totalt 500.
- Det finns inget krav på att fastighetsägaren ska anlita en energiexpert. Men vill man komma ifråga för energy star-märkningen måste en expert ha tagit fram siffrorna, säger Mark Stutman.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 3 2013 sidan 10

 

Annons