Pengar till nära-nolldemonstrationer

Det kan bli pengar till Energimyndighetens NNE-husprojekt (se Energi & Miljö 11/2011). Det föreslår regeringen i FoI-propositionen.

Politik Regeringen föreslår i forsknings- och innovationspropositionen att 120 miljoner kronor ska tilldelas demonstrationer av nära-nollenergibyggnader, NNE. Troligen kommer det mesta av pengarna att gå till Energimyndigheten och eventuellt Boverket, för administration och redovisning av demonstrationsprojekten.

Energimyndigheten har föreslagit att projekten ska innefatta 500 byggnader - både flerbostadshus och villor, nybyggen och renoveringar. Syftet är att ta reda på vad vi i Sverige menar är en NNE-byggnad. Projekten är tänkta att pågå mellan 2013 och 2017 med en kontrollstation 2015.

Tidsplanen är tajt, vilket innebär att en hel del av demoprojekten måste omfatta redan färdiga åtgärder. Vid nybyggen krävs det ofta minst ett år innan exempelvis värme- och kylsystem är inkörda och kan börja leverera jämförbara värden vid mätningar.

När väl stödet utlyses blir det först till kvarn för dem som vill vara med. Regeringen prioriterar troligen också god geografisk spridning av projekten, spridning vad gäller typ av byggnad och aktörer kring byggnationen.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 10/2012 sid 12
 

Annons