Passagerarvärme i Paris

Annons

 metro.jpg17 lägenheter i Paris får en ovanlig värmekälla i det gas- och kärnkraftstäta Frankrike. De kommer att förses med överskottsvärme från en närbelägen tunnelbanestation, och det är alltså kroppsvärme kombinerad med spillvärme från tågen som står för energin.

Ett trapphus förbinder bostadshuset med stationen, vilket banade väg för ledningarna. Hade man behövt gräva sig fram hade projektet inte blivit ekonomiskt hållbart.  E&M kan inte låta bli att påminna om att Sverige ligger före – Kungsbrohuset värms med överskottsvärme från Stockholms centralstation.

Av Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 9/2010, sid 7

Annons