Påminnelse väckte fastighetsägarna

Annons

Vad göra åt fastighetsägare som struntar i att energideklarera? Nu provar Göteborg att skicka ut påminnelsebrev, något som fått god effekt.

Frågan om vad kommunerna ska göra för att få in deklarationer för alla deklarationspliktiga byggnader har diskuterats. Hittills har småkommuner lyckats bäst. Nu kan Göteborg bryta trenden. Kommunen är förmodligen en av de första i landet att gå ut med brev till de försumliga fastighetsägarna.
- Vi har inte gått ut med något föreläggande om att fastighetsägarna ska inkomma med deklarationer, utan vill göra dem uppmärksamma på att lagen gäller och vad de ska göra. Till en början har vi skickat brev till utvalda bostadsområden, exempelvis Gårda och Backa, berättar Pia Hermansson, vvs-inspektör i kommunen.
Resultatet har inte låtit vänta på sig – redan har ett hundratal deklarationer kommit in.
- För många har det varit något av en aha-upplevelse när de fått brevet. Många har hört av sig och varit tacksamma om att blivit uppmärksammade på att lagen gäller och vad de måste göra. De har helt enkelt inte varit medvetna om att deras byggnader måste deklareras.
Att vaska fram byggnader och koppla dem till fastighetsägarna är ett arbete som tar tid, därför har man delat upp Göteborg i mindre delar. Enligt Pia Hermansson kommer man – inspirerade av framgången -  nästa sommar att skicka ut brev till fastighetsägare i andra delar av Göteborg.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 10/10 sid 9

Fakta
De har störst andel deklarerade hus:

  • Robertsfors, Västerbotten: 80 %
  • Skurup, Skåne: 71 %
  • Kävlinge, Skåne: 70 %

    Källa: Boverket, data per sista augusti.

 

Annons