OVK-kontrollanter blir sakkuniga inom luft

Annons

Riksbehöriga funktionskontrollanter av ventilationssystem (OVK-kontrollanter) ska i fortsättningen bli certifierade sakkunniga inom området luft.

Det framgår av det remissförslag som framlagts av Boverket, som en följd av förra årets riksdagsbeslut om en ny plan- och bygglag som träder i kraft den 2 maj 2011.

Vad gäller OVK kommer en ny föreskrift (grundförfattning) som innehåller regler för funktionskontroll av ventilationssystem, certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter och certifiering av sakkunniga inom området luft. Nuvarande föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem upphävs och ersätts av denna föreskrift.

Synpunkter på förslagen och på konsekvensutredningen ska vara Boverket tillhanda senast 1 mars 2011.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2 2011 sid 14

Annons