Olli Seppänen tackar för sig

När Rehva ordnade sin andra konferens genom tiderna skedde det i Timisoara, Rumäniens andra största stad. Olli Seppänen avgick som generalsekreterare och fick en nederländsk ersättare.

Den stora händelsen vid Rehvas årsmöte i Timisoara, Rumänien, i april var utan tvekan tronskiftet på organisationens generalsekreterarpost. Professor Olli Seppänen, som är den förste generalsekreteraren i Rehvas historia, har lett organisationen under sina fyra år med stor målmedvetenhet. Olli Seppänen, som nu ser fram emot ett lugnt pensionärsliv med hustru, barn och barnbarn i hemlandet Finland, avgick formellt i slutet av årsmötet, och avtackades under stående ovationer från generalförsamlingen.

Hans efterträdare är Jan Aufderheijde, som nyligt lämnat sitt uppdrag som vd för TVVL - den Nederländska motsvarigheten till EMTF. Jan Aufderheijde har varit mångårigt aktiv inom Rehvas arbetsgrupper och har sedan 2011 varit ledamot i Rehvas styrelse. Hans plats i styrelsen ersätts av Jarek Kurnitski, Estland.

Rehva fungerar som en pan-europeisk organisation för främjande av god och energieffektiv inomhusmiljö. Rehvas arbetsgrupper driver flera parallella EU-projekt där personmedlemmar från Rehvas medlemsföreningar deltar. EMTFs medlemmar är välkomna att delta i pågående och kommande projekt.

Dessa projekt pågår
För närvarande pågår elva projekt:

 • Omblandande ventilation
 • Luftkonditionering – teknisk riktlinje
 • Kommissionering av vvs-system Fas 2
 • Byggnadssimulering
 • Kraftvärme (CHP) för byggnader
 • Geotabs
 • Inomhusklimat och energi i skolbyggnader fas 2
 • Inomhusmiljö i museer
 • Lågenergikyla och termisk komfort
 • Legionella
 • Energirenovering.

Fyra svenska "fellows"
Under årsmötet delades utmärkelsen Rehva Fellow ut till ett antal personer som bidragit till Rehvas arbete under åren. Fyra svenska EMTF-medlemmar fanns bland de utvalda: professor Ivo Martinac, professor emeritus Enno Abel, Johnny V Andersson och John Woollett.

Rehvas online-ordlista Rehva HVAC Dictionary finns nu tillgänglig på 15 europeiska språk. Av dessa har elva språk mer än 9000 ord i sin lista och 4 språk, däribland svenska, har cirka 4 000 ord i sin lista. Onlineordlistan är tillgänglig gratis via Rehvas hemsida.

Text och foto Signhild Gehlin, Energi & Miljö nr 6-7/2012 sid 50-51

 • Fakta Rehva General Assembly & Annual Meeting
  Rehva står för Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations
  Antal deltagare: cirka 230
  Plats: Hotel Timisoara i centrala Timisoara, Rumänien
  Tid: 17-20 april
  Innehåll: Förhandlingar och seminarier.

rehva-5.jpg

Avgående och tillträdande generalsekreterarna Olli Seppänen och Jan Aufderheijde, med ordföranden Michael Schmidt.

Studentpris till Nederländerna 
I samband med Rehvas årsmöte arrangerades den årliga studenttävlingen Rehva Student Competition. I år deltog studenter från åtta länder. Studenterna, som nominerats till tävlingen av sina respektive nationella organisationer, visade upp sina posters och presenterade sina elevarbeten inför en jury bestående av Rehva-delegater. Vinnare i årets tävling var Rik Maaijen från Eindhovens tekniska universitet i Nederländerna för sitt arbete “Occupant-oriented energy control by taking the human in the control loop of building systems” (”Brukarorienterad energistyrning genom att inkludera människan i byggnadens kontrollsystem”). En sammanfattning av Rik Maaijens vinnande arbete kan laddas ner som pdf via länken www.rehva.eu under ”News”.

rehva-6.jpg

Rik Maaijen blev glad vinnare av Rehvas studentutmärkelse.
 

Två nya Rehva Guidebooks
Två nya handböcker presenterades i samband med årsmötet. De nya böckerna täcker in vvs-system i miljömässigt uthålliga byggnader respektive energieffektiva ventilations- och luftbehandlingssystem. Böckerna är på engelska och kan beställas genom EMTF.

Titlarna är:

 • Rehva Guidebook No 16. HVAC in Sustainable Buildings.
  Boken beskriver interaktionen och miljöpåverkan av värmesystem, ventilation och luftbehandling. Installationsteknik i miljömässigt uthålliga byggnader beskrivs, och flera fallstudier av miljömässigt hållbara kontorsbyggnader redovisas. Boken innehåller även en lista med frågor att ställa under en byggnads olika livsfaser.
 • Rehva Guidebook no 17. Design of energy efficient ventilation and air-conditioning systems.
  Boken täcker ett stort antal systemkomponenter i ventilations- och luftbehandlingssystem och påvisar hur de kan förbättras.

Text Signhild Gehlin, Energi & Miljö nr 6-7/2012 sid 50-51

Fakta Rehva
Antal medlemmar i Rehva: 26
Antal stödjande företag: 46 supporters
Nästa Rehva Annual Meeting är i Prag 16 till 19 juni 2013 i kombination med Clima 2013. Abstracts deadline för Clima 2013 är 30/6 2012.
Rehva fyller 50 år 2013. Detta kommer att firas den 24/10 2013 i Bryssel.

Annons