Olle Engkvist-priset till Energi & Miljös chefredaktör

Ingar Lindholm har fått Olle Engkvistpriset, som delas ut av Stockholms Byggnadsförening. Prissumman på 10 000 kronor ska användas för att resa till Tyskland och studera byggnader med fokus på energieffektivitet och innemiljö. Resultatet kommer att synas i Energi & Miljö längre fram i år.

Olle Engkvistpriset hanteras av en stiftelse, vars ändamål är att bereda publicister vidareutbildning inom eller utom landet för att därigenom främja "spridandet av vederhäftig kunskap om och fördjupad förståelse för samtida byggnadskonst".
- Det jag ska titta på är bland annat en byggnad med ett klimatsystem av en typ som är mycket ovanligt i Sverige. Det ska bli intressant att se hur det fungerar i praktiken och vilka mätdata för innemiljö och energianvändning som fastighetsägaren kan redovisa, säger Ingar Lindholm, chefredaktör Energi & Miljö.

Annons